Inschrijvingsgelden 2019-2020

TARIEVEN INSCHRIJVINGSGELD SCHOOLJAAR 2019 – 2020

 

De tarieven voor het volgend schooljaar zijn als volgt vastgelegd door het ministerie en het schoolbestuur.

Tarief 1 geldt voor leerlingen wonende in Turnhout, Arendonk, Beerse, Oud-Turnhout, Retie, Vosselaar en Zoersel.

Tarief 2 geldt voor leerlingen uit alle andere steden en gemeenten

 

 

TARIEF 1

TARIEF 2

 Jongeren – 18 jaar

 € 82

 

 Verminderd tarief

 € 58

 € 87

 

 Verminderd tarief

 € 63

 18- tot 24- jarigen

 € 147

 

 

 

 € 152

 Volwassenen

 € 329

 

 Verminderd tarief

 € 147

 € 334

 

 Verminderd tarief

 € 152

 

Sommigen komen in aanmerking voor het verminderingstarief.  Je kan hier enkel van genieten als je voldoet aan bepaalde voorwaarden.  Meer info op ons secretariaat of via samwd@turnhout.be.