Woord: Overgang 3de naar 4de graad

Leerlingen die overgaan van de 3de graad naar de 4de graad

Leerlingen die de 3de graad hebben afgerond, stromen door naar de 4de graad. Daar kunnen ze een keuze maken tussen de optie verteltheater en de optie speltheater. Daar volgen ze 2u les gedurende 3 jaar:

-        Optie verteltheater (1u verteltheater/stemregie en 1u dramalab):

 

Tijdens de lessen verteltheater/ stemregie leer je met overtuiging vertellen voor een publiek. 

In deze cursus bestudeer je verschillende genres van teksten en ga je er creatief mee aan de slag. Zowel poëzie, romanfragmenten, cabaretteksten, dialogen als verhalen komen hier aan bod. Ook werk je soms met eigen materiaal en leer je verhalen verzinnen.

Je bepaalt mee de thema’s en de tekstkeuzes. Via oefeningen train je je expressiemogelijkheden als verteller. Zowel qua mimiek als stem. Je leert er het podium te beheersen. Op het einde van het jaar breng je een uitgewerkt programma, opgebouwd rond een bepaald thema. Dit maak je dan solo of in groep. 

 

Het vak dramalab behandelt auteurs, dichters, theaterstukken, films, lezingen, enz,… waarbij de leerling een bredere inkijk krijgt inzake studiemateriaal en zich een betere voorstelling kan maken van inhoud, opbouw en achtergronden.  Met deze ervaringen kan de leerling ook zelf aan de slag gaan tijdens dit lesuur of tijdens de praktijkvakken.  Tevens worden de leerlingen uitgenodigd om per schooljaar een vijftal vertoningen bij te wonen.


STRUCTUUR

4.1

1u verteltheater/stemregie + 1u dramalab

4.2

1u verteltheater/stemregie + 1u dramalab

4.3

1u verteltheater/stemregie + 1u dramalab

 

LOCATIE

Aan de Turnhoutse SAMWD kan je optie verteltheater 4de graad volgen in Turnhout: Kunstencampus Turnova.

 

Meer info bij coördinator woord : Christine Ruttens – christine.ruttens@samwdt.be

 

Klik hier voor het lessenrooster woord

 

-        Optie speltheater (1u theater en 1u dramalab):

 

In het vak theater vertrek je vanuit een theatertekst om tot een personage te komen.
Je leert verschillende acteertechnieken, geeft vorm aan je personage, analyseert de tekst om te begrijpen wat je zegt en waarom, wat jouw motivatie is (als personage), wat jouw verhouding is t.a.v. de andere personages. Je denkt mee na over de scenografie (decor, geluid, kostuums, etc).

Elk jaar wordt er naar een voorstelling of toonmoment gewerkt op basis van een tekst. Daar waar bij spellab de focus ligt op improvisatie, korte spelopdrachten, lichaams- en ruimtebewustzijnsoefeningen,... ga je dit in de 4e graad toepassen op je spelen. Je leert om langere tijd je focus te houden en in je rol te blijven.

 

Het vak dramalab behandelt auteurs, dichters, theaterstukken, films, lezingen, enz,… waarbij de leerling een bredere inkijk krijgt inzake studiemateriaal en zich een betere voorstelling kan maken van inhoud, opbouw en achtergronden.  Met deze ervaringen kan de leerling ook zelf aan de slag gaan tijdens dit lesuur of tijdens de praktijkvakken.  Tevens worden de leerlingen uitgenodigd om per schooljaar een vijftal vertoningen bij te wonen.

 

STRUCTUUR

4.1

1u theater + 1u dramalab

4.2

1u theater + 1u dramalab

4.3

1u theater + 1u dramalab

 

LOCATIE

Aan de Turnhoutse SAMWD kan je optie speltheater 4de graad volgen in Turnhout: Kunstencampus Turnova.

 

Meer info bij coördinator woord : Christine Ruttens – christine.ruttens@samwdt.be