Begeleidingspraktijk (keuzemogelijkheid vanaf derde graad voor orgel, piano, klavecimbel, klavierlabo, gitaar of harp)

 

Wie de tweede graad voor piano, orgel, klavecimbel, klavierlabo, gitaar of harp met succes heeft afgerond ontdekt in de derde graad nieuwe facetten van het musiceren. Een belangrijke volgende stap is het leren samenspelen met anderen (bv. in het vak groepsmusiceren). Maar omdat een piano, orgel, klavecimbel, gitaar of harp akkoordinstrumenten zijn (je kan er meerdere tonen tegelijk op spelen die samen een akkoord vormen) biedt onze opleiding in de derde graad in plaats van groepsmusiceren nog een tweede keuzemogelijkheid: begeleidingspraktijk. In dit vak leer je hoe je akkoorden als letterbenaming kan ontcijferen, hoe je ze kan vormen op je instrument, hoe je ze kan gebruiken om melodieën te begeleiden, te improviseren en om er eigen stukjes mee te maken. Je leert er dus de geheimen van de akkoorden kennen en je gaat met die kennis en kunde op een creatieve manier aan de slag.

Wie dus piano, klavecimbel, orgel, klavierlabo, harp of gitaar speelt en naar de derde graad gaat, staat voor de keuze: groepsmusiceren of begeleidingspraktijk.

Je kan het vak begeleidingspraktijk volgen in de derde en vierde graad. Je kan dit als verplicht vak volgen of als keuzevak. 

 

LOCATIE

De lessen begeleidingspraktijk gaan door op de Kunstencampus Turnova: Academieplein 17, 2300 Turnhout.

 

INFO

U kan een proefles volgen tijdens de lessen in de maand september. Inschrijven kan tot en met 30 september. 

Wenst u nog meer informatie, stuur dan een mailtje naar: