Lessenrooster Muzieklab JPR

 

LESSENROOSTER MUZIEKLAB JPR SCHOOLJAAR 2023-2024 ONDER VOORBEHOUD

MUZIEKLAB JPR
DERDE GRAAD

Turnhout jongeren en volwassenen

Muzieklab JPR

3.1

 

KG

Zaterdag

12.00 – 13.00

TURMLJPR1

Samenspel 1

3.2

 

KG

Zaterdag

11.00 – 12.00

TURMLJPR2

Samenspel 1

3.3

 

KG

Zaterdag

13.00 – 14.00

TURMLJPR3

Samenspel 1

 


KG       Koen Geudens