Suzuki

Vanaf 4 jaar

De Suzuki- of moedertaalmethode is geniaal in haar eenvoud. Ieder kind is bekwaam om op zeer jonge leeftijd de moedertaal te spreken, door naar ouders te luisteren en hen te imiteren.

Ouders moedigen op hun beurt de kinderen aan bij elke kleine vordering. Daarom is in de Suzuki-methode de deelname van de ouders aan de lessen en het leerproces een noodzaak.

De opleiding ziet er als volgt uit: ouder en kind schrijven zich in. Het kind volgt viool-, dwarsfluit- of gitaarles en muziekinitiatie (groepsmusiceren). Als ouder volgt u samen met uw kind de instrument- en groepsles. Als u nog geen muzikale voorgeschie- denis hebt (attest), volgt u ook muziekatelier.

Op die manier kan u uw kind optimaal ondersteunen bij zijn/haar muzikale zoektocht. Voor meer informatie neemt u contact op met de directie: samwd@turnhout.be.

 

 

STRUCTUUR OUDER

 

2.1

2u muziekatelier + 1u instrument + 1u groepsmusiceren

2.2

2u muziekatelier + 1u instrument + 1u groepsmusiceren

2.3

2u muziekatelier + 1u instrument + 1u groepsmusiceren

 

 

LOCATIE MUZIEKATELIER VOLWASSENEN

Kunstencampus Turnova in Turnhout

 

 

STRUCTUUR KIND

 

4 jaar

1u instrument + 1u groepsmusiceren

5 jaar

1u instrument + 1u groepsmusiceren

6 jaar

1u instrument + 1u muziekinitiatie (groepsmusiceren)

7 jaar

1u instrument + 1u muziekinitiatie (groepsmusiceren)

 

LOCATIE

Zowel de lessen viool als het groepsmuscieren gaan door in de kunstencampus Turnova

 

Klik hier voor het lessenrooster Muziekatelier