Muziek op maat

Bij muziek op maat kunnen kinderen, jongeren en volwassen hun muzikaliteit en creativiteit ontwikkelen op je eigen tempo, aangepast aan hun mogelijkheden en noden. Er wordt in kleine groep of individueel samen gezongen, gemusiceerd, geïmproviseerd en gecreëerd. Spelenderwijs worden verschillende instrumenten aangereikt en worden muzikale interesses en mogelijkheden geëxploreerd. Noten leren lezen kan, maar hoeft hier niet. De beleving van de muziek en het plezier tijdens het musiceren staan centraal.

Muziek op maat wordt georganiseerd voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Kinderen, jongeren en volwassenen die beschikken over één van de volgende attesten komen hiervoor in aanmerking:

 • Gemotiveerd verslag van het CLB, dat de persoon recht geeft op ondersteunen vanuit het buitengewoon onderwijs
 • Erkend zijn als een persoon met een handicap: 
   • Verslag van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
   • Attest van Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
   • European Disability Card (EDC)
   • Attest van het Agentschap Opgroeien

Bij inschrijving wordt in overleg met de leerling en de ouder/verantwoordelijke een aangepast individueel traject opgesteld. Er wordt bekeken welke (muzikale) interesses en mogelijkheden de leerling heeft en hoe deze vorm kunnen krijgen tijdens de lessen muziek op maat.

 

LOCATIE

De lessen muziek op maat gaan door op maandagavond op de Kunstencampus Turnova: Academieplein 17, 2300 Turnhout.

 

INFO

Leerlingen kunnen komen proberen tijdens de lessen in de maand september. 

Wenst u nog meer informatie, stuur dan een mailtje naar leen.vanwuytswinkel@samwdt.be