Toetsingsinstrument alternatieve leercontext

Met ingang van 1 september 2018 wordt het DKO in Vlaanderen georganiseerd volgens het ‘Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs’. Dit decreet bepaalt onder meer dat leerlingen een vak geheel of gedeeltelijk kunnen vervangen door leeractiviteiten in een voor de einddoelen relevante alternatieve leercontext.

Het toetsingsinstrument gaat over de selectie van een kwaliteitsvolle leeromgeving in een alternatieve leercontext.

Je kan het document hier vinden.